Религия на толтеките

Културата на толтеките (900-1250 г.) се откроява в своя типичен облик и достига своя апогей през посткласическия период. Тя носи в себе си много от чертите на културата на Теотиуакан и се вгражда в основанията на ацтекската култура. Названието „толтеки“ означава „обитаващите Толан, т. е. мястото на тръстиките“. Град Толан (Тула) в Мексиканската долина става ритуалният център, столица на конфедеративната държава на толтеките през 900 год. (толтекската Тула днес е в района на град Тула де Аленде в мексиканския щат Идалго).

Племенните групи, които по-късно ще получат названието „толтеки“, се появяват върху културната „карта“ на Мезоамерика от VII век. Те говорят науатл, към тази езикова група принадлежат и ацтеките. Под предводителството на Се Текпатл Мишкоатл основават своята първа столица – Кулуакан. В толтекската „Легенда за Слънцата“ се разказва за Мишкоатл, баща на легендарния толтекски вожд и жрец Топилцин Се Акатл Кетцалкоатл (Нашият принц Първа тръстика Пернат Змей), обожествен според повествованието от своя син. Мишкоатл (Облачен змей; името му се свързва с почитано божество Мишкоатл, бог на Млечния път или на Полярната звезда) превзема намиращия се вече, както се предполага, в упадък мегаполис Теотиуакан и други селища в Мексиканската долина, сред които е и град Шочикалко, също известен със значимото си присъствие в мезоамериканската култура.

От около средата на Х. в. толтеките установяват своята столица в Тула-Толан, тук се преселват и жители на Теотиуакан. Освен в Тула те основават и превземат селища в района на днешните щати Морелос и Пуебла. В периода 923-947 год. толтекската държава е под управлението на Топилцин Се Акатл Кетцалкоатл.Толтеките - 1/6

Тула е разположена върху площ 14 кв. км и основните й култови съоръжения са пирамидални храмове. При управлението на Топилцин Кетцалкоатл Тула достига небивал разцвет. Жителите й имат богат културен живот, философска и мистична традиция, забележителни постижения в изкуството. Тула-Толан се превръща в легенда, в образец за следващите поколения. В ацтекската митология Толан е своеобразно райско място на земята. Според описанието „там има огромни тикви, злаковете царевица са колкото воденичен камък... Памукът расте в Толан вече оцветен в различни цветове: червен, жълт, розов, зелен, син, малинов, небесносин, оранжев, кафяв и тъмнозлатист. Навсякъде растат какаови дървета и какаови цветя. Там летят множество прекрасни птици с разноцветни пера и всички те пеят като планински славеи. Ето защо толтеките не са познавали нито глад, нито жажда, нито бедност, нито мъка... В Толан е имало четири къщи, принадлежащи на вожда. Първата от тях, западната, е била построена от зелен нефрит; втората, източната – от жълто злато; третата, северната – от розов бисер; четвъртата, южната – от бял бисер. Покрити са били със скъпоценни камъни в небесен цвят и с кетцалови пера.“

 


Митичният Коатепек (Змеев хълм), сакрален център, където е издигната Тула 


Тула, пирамидалният храм на Кетцалкоатл (храм на воините)

Може да се каже, че се митологизират и самите толтеки: смята се, че от тях идва свещена древна мъдрост и художество. Названието „толтеки“ придобива така и по-различен, необвързан с етническа и езикова идентичност смисъл – то обозначава изобщо културни хора, хора с градски произход, притежаващи изключителни художествени умения, артистизъм и мъдрост. На науатл „толтекатл“ означава „художник“, а „толтекайотл“ - „толтекски дух“, т. е. специфично единение на художник и изкуство.

Според легендите когато Топилцин Кетцалкоатл решил да насочи богопочитанието към бог Кетцалкоатл като единствен създател и да преустанови принасяните на бог Тескатлипока кръвни жертви, последният се разгневил и станал причина за поражения над толтеките и за изгнанието на техния вожд и жрец.

Топилцин Се Акатл Кетцалкоатл напуска Тула през 987 год. Пак легенда гласи, че бил измамен от бог Тескатлипока и изпил опияняваща напитка, с което нарушил аскетичните си принципи и накърнил достойнството си. Тогава сам напуснал града и се изгубил далече на изток, като обещал, че от изток ще дойде отново в Тула в деня и месеца Се Акатл, когато се изпълни времето.

 


Исторически данни сочат, че толтеки се насочват действително на изток, където основават прочутия град Чичен Ица и подчиняват Ушмал, Маяпан и други градове. Затова има основания да се говори за култура на толтеки-маи, представляваща по-скоро култура на елитарни групи в района с център Чичен Ица. Тук Кетцалкоатл става почитан под името Кукулкан.

След като Кетцалкоатл напуска Тула-Толан, градът остава според легендите в ръцете на погубващия бог Тескатлипока и неговите последователи (чичимеки). Културните паметници са разрушени, свещените книги са изгорени, но част от тях толтеките успели да скрият във високи пещери.

Част от толтеките се заселват в Чолула - град, който оцелява до превземането му от Кортес и конкистадорите и е свързван понякога с митичния Толан.Толтеките - 2 (1) /6Начало > Религии > Мезоамерикански религии > Религия на толтеките


Реклама