Анабаптисти

Анабаптистите (букв. “прекръстените”) са протестантско движение, възникнало през ХVI век под непосредственото влияние на реформатската дейност на Х. Цвингли в Швейцария. Началото на движението е положено в Цоликон (близо до Цюрих) на 21 януари 1525 год. с ново кръщение, прието от Конрад Гребел (1498-1526), Феликс Манц (1498-1527) и Георг Блаурок (1492-1529). Те основават общност, наричайки себе си “Швейцарски братя”. Обединява ги антиклерикалистката реформатска нагласа, увлечението от късносредновековния мистицизъм и идеите на М. Лутер, както и изострената чувствителност към социалната несправедливост.

Те смятат, че кръщение следва да се приема в зряла възраст с ясното съзнание на вярващия за апостолска мисия; кръщението на деца според тях не се съгласува с новозаветните възгледи. Самото кръщение е не тайнство, “гарантиращо” спасение, а начин да се удостовери личната причастност към вярата, външен знак за тази причастност. Кръщението в общността се извършва чрез поливане и поръсване, но понякога и чрез потапяне. Признават авторитета само на Свещеното Писание, като отдават приоритет на Новия Завет. Приемайки за себе си ново кръщение, те споделят мистичната идея за вътрешно откровение в душата на човека, озарен с Христовата светлина, и това вътрешно озарение е различно от външното откровение в Свещеното Писание. Вътрешното озарение е особен род пророческа дарба, която човек получава, и за осъществяването й, както и за "съд" над самия себе си, не е необходима църковна институция. За “швейцарските братя” идеал е мъченичеството, страданието (за по-изострената им чувствителност към мъченичеството допринася и обстоятелството, че ранна смърт постига първите лидери на общността).


Мелхиор Хофман

Нова насока придава на движението страсбургският реформатор Мелхиор Хофман (1495-1543), който обвързва специфичния за евреите хилиазъм с проповеди за скорошен апокалипсис и установяване на Царство Божие. Мнозина от привържениците на Хофман смятат, че Царството следва да се установи на земята, при това “със сила”, т. е. с оръжие. В гр. Цвикау (Саксония) Николай Щорх обявява себе си за пророк. Град Мюнстер (Вестфалия) бива провъзгласен през 1534 г. за Новия Йерусалим с "цар" Йохан Бокхолд. Твърде радикални стават действията на анабаптистите в Германия под водителството на Томас Мюнцер. С идеята за социално равенство той повежда привържениците си на социални бунтове срещу властта, а с идеята за "равенство в образованието" оправдава бунта срещу “елитарната” наука и култура, в резултат на който се стига и до изгаряне на библиотеки.

В Германия, по-специално в южни и централни нейни райони, се формират анабаптистки групи (швейцарско-германски братства), предвождани от различни лидери. Сред тях особено популярна става основаната от Якоб Хутер общност, наричана “хутериански братя” или просто хутерити.

Анабаптистите се опитват да се установят не само в Германия, а и в други страни (Холандия, Швейцария) с помощта на свои пратеници. Но общността е преследвана, преди всичко заради революционните прояви на много от членовете й, и в последна сметка дейността й е прекратена. Понастоящем има малки хутеритски общности. 


Начало > Религии > Християнство: протестантство > Анабаптисти


Реклама