Лутерански църкви

Лутеранството става религия на Северна Германия, след това се разпространява в Холандия, в скандинавските страни, в прибалтийски страни (Латвия, Естония). В скандинавските страни и Дания епископите вече са прекратили подчинението си спрямо папата, подчиняват се на кралете си и това улеснява разпространението на протестантството; в тези страни се запазва епископският сан и така – апостолското приемство. По-късно лутеранството получава разпространение и в Северна Америка.

В хода на историческото развитие на лутеранството в него се открояват различни ориентации и като цяло то е доста многолико.

Преди всичко лутеранските църкви се разделят на две големи групи: църкви с апостолска приемственост и църкви без апостолска приемственост. Църквите с апостолска приемственост са предимно в европейските страни: в скандинавските страни се извършва хиротония в епископски сан, а в немските и повечето европейски страни се ръкополагат пастори.

Лутеранските църкви се диференират на конфесионални и неконфесионални. Конфесионалните са по правило консервативни, макар и в различна степен, и се придържат строго към Писанието като фундамент на изповедните принципи и начина на религиозен живот (поради това понякога за тях се употребява терминът протестантски фундаментализъм). В редица конфесионални лутерански църкви не се смята за задължително и литургичното служение (месата).

*

Най-крупното обединение на лутерански църкви е Световната Лутеранска федерация. Тя е създадена през 1947 год. в Швеция (Лунд). Понастоящем обединява 140 църкви от 78 страни (към тези църкви принадлежат 66-67 млн. души), централният й щаб е в Швейцария (Женева).

Характерна за тези църкви е либералната ориентация. Това означава например, че приемат ординацията на жени за пастори. Споделят икуменистките възгледи и църковна политика. Имат съгласувани хуманитарни дейности и мисионерство.

Шведската църква (с около 70 млн. души) е най-многобройната сред принадлежащите към федерацията. Към тази федерация принадлежат голямата част от лутеранските евангелистки църкви (над 50) в страните на Европа, сред които по-многобройни са църквите на Финландия, Дания и Норвегия. Четиринадесет са принадлежащите към това обединение германски църкви.Лутеранска църква в Рейкявик, Исландия

Във федерацията членуват четири църкви от Северна Америка, сред които най-многобройна е Евангелистката лутеранска църква на Америка (САЩ, с близо 5 млн. души). Осемнадесет са членуващите църкви от южноамерикански и централноамерикански страни. Азиатските църкви са 42 (десет са в Индия, дванадесет – в Индонезия; най-многобройна е индонезийската църква Батак с 3,8 млн. души). Сред множеството членуващи тук африкански църкви най-многобройна е Етиопската евангелистка църква Mekane Jesus (4,5 млн. души).Лутеранските корени в Америка (филм на ELCA, Евангелистката Лутеранска църква на Америка)

Друго влиятелно обединение на лутеранските църкви е Международният Лутерански съвет. Той е създаден през 1993 год. в Гватемала (Антигуа) и има консервативна ориентация, с която представлява алтернатива на Световната Лутеранска федерация. Придържат се строго към конфесионалните принципи, изложени в Книгата на съгласието, приемайки тези принципи като Слово Божие. Не приемат либерални нововъведения, по-специално ординацията на жени пастори, не благославят хомосексуални брачни съюзи.

В Международния Лутерански съвет членуват тридесет църкви от различни страни (с принадлежащите към тях близо 3 млн. и половина души. Най-влиятелен Мисурийският синод на САЩ.

Другото лутеранско обединение, още по-консервативно в своите принципи, е Конфесионалната евангелистка лутеранска конференция. Тя е основана също през 1993 год. и в нея членуват двадесет църкви. Водеща в нея е ролята на Уисконсинския евангелистки лутерански синод на САЩ. Българската Лутеранска църква е основана с помощта на представители на този синод и членува в това лутеранско обединение.

Някои от църквите членуват едновременно в повече от едно от тези обединения. Разбира се, има и такива лутерански църкви, които не принадлежат към посочените три общности.

Общите брой на лутераните понастоящем е около 70 млн. души.

 


Начало > Религии > Християнство: протестантство > Лутеранство > Лутерански църкви


Реклама