Моравски братя

Моравските (Бохемските) братя, известни още като хернхутери, са протестантска общност, основана през 30-те години на ХVIII в Саксония.

Пиетистки настроеният граф Николай Лудвиг фон Цинцендорф привлича изселили се чехи, наследници на традицията на „Чешките братя“ и им предоставя възможност да се заселят в неговите земи в селището Хернхут, т. е. Град Господен (откъдето идва название им хернхутери). Така новата общност възражда принципите на „Чешките братя“. От 1727 год. религиозната община започва свой организиран живот, граф Цинцендорф се посвещава на делата на общината и изработва неин устав, а през 1737 год. приема епископски сан и става неин лидер.

Хернхутерите не предлагат ново вероизповедание. Те се съсредоточават не толкова върху вероучителните принципи и тълкуването им, колкото върху начина на християнски живот. Християнството според Цинцендорф и сподвижниците му в своя идеал е „религия на сърцето“, искрено поклонение на съвършения по божество и по човечество Иисус. На преден план се извежда емоционалната и субективната страна на религията. В екзегетичната традиция това оказва определено влияние върху подхода на Фр. Шлаермахер. Известният теолог Карл Барт обръща специално внимание на подчертаната христоцентричност на възгледите Цинцендорф. В догматичните си възгледи те следват в общи черти принципите на лутеранството, признават за основен авторитет Светото Писание; признават тайнствата, като причастието за тях е чисто духовно - „вечеря“ на Христовата любов (в съвременните общини на Моравските братя се признават две тайнства, кръщение и причастие, както при останалите протестанти); кръщението могат да приемат и деца. Църквата разбират като общност на свещеници, оправдани в изкупителната жертва на Иисус и възродени. Смятат, че свещенослужителите трябва да спазват безбрачие. Религиозният култ е опростен и харизматичен, мотивацията на религиозния живот се основава на възможността за възрастване в даровете на светия Дух.


Граф Циндендорф проповядва

Хернхутерите фактически предлагат вариант на демократизиране на религиозния живот на фона на вече закостеняващите принципи на лутеранската църква. Общината има своя структура, свои презвитери и дякони. Основно внимание се отделя на евангелската проповед – проповед на Христовата любов. Първите евангелски мисионери са изпратени на остров Свети Тома, колониално владение на Дания. След това хернхутери проповядват в земите на Америка. Тук с граф Цинцендорф се среща Джон Уесли, който по-късно основава методистката църква, останал дълбоко впечатлен от евангелизаторската дейност на хернхутерите.Църквата в Джърмънтаун, Пенсилвания, в която граф Цинцендорф започва проповедите си в Америка


Църквата "Св. Олаф" в Талин, Естония, в която проповядва граф Цинцендорф


Църквата Олависте (Св. Олаф) в Талин

След това граф Цинцендорф се отправя с хернхутери мисионери в Африка, а после в Прибалтика. Тук те основават свои религиозни общини в Латвия и в Естония, съдействат за превеждането на Свещеното Писание на естонски език и оказват значително влияние върху религиозните нагласи. В Русия, в гр. Сарепт, Саратовска губерния, е основана колония на саксонски хернхутери.

Църква на Моравските братя е основана в САЩ, към нея принадлежат около 54 хил. души.

Хернхутерите са привърженици на икуменизма и понястоящем членуват в Световния съвет на църквите.

 


Начало > Религии > Християнство: протестантство > Моравски братя


Реклама