Предреформационни движения


Идеите на Реформацията се зараждат постепенно преди преди VI век главно в средите на религиозни групи, определяни като еретични или сектантски по отношение на официалната доктрина и на формата на организиран живот на Римокатолическата църква. Някои от тези движения запазват съществуването си и след установяването на класическите форми на протестантство и в присъстват в съвременния християнски живот като църкви с протестантски характер.Начало > Религии > Християнство: протестантство > Предреформационни движения


Реклама