Цвинглианство

Цвинглианството реформационно движение в Швейцария с център Цюрих, откъдето носи названието Цюрихска реформация и е немско-реформатско движение (за разлика от френско-реформатското движение, свързано с името на Ж. Калвин). То е свързано изключително с дейността на Улрих Цвингли.


Улрих Цвингли (1484-1531) е роден с кантона Санкт Гален в заможно селско семейство. Учи в училище за класически езици и в университетите във Виена и Базел, през 1506 год. става магистър по философия. Възгледите му се формират под силното влияние на ренесансовото мислене и хуманизма. Импонира му платонизмът на Флорентинската школа, по-специално на Марсилио Фичино. Общува с Еразъм Ротердамски. Свещеното Писание е предмет на негов специален интелектуален интерес и за да може да достигне до автентичните му послания, изучава староеврейски.

Известно време е свещеник в енория в Гларус. От 1518 год. заема свещеническа длъжност в катедралня храм на гр. Цюрих. Реформите, които предприема, са вдъхновени изключително от образците на християнски живот, както той ги открива в Св. Писание. Писанието според него е и трябва да бъде в основата и на принципите на вярата, и на християнския живот. Придържа се към конкретни възгледи и принципи, завещани от ап. Павел. В много отношения реформите му са сходни с тези на М. Лутер, но виждането и решението за тях осъществява самостоятелно и независимо от Лутер. Категорично се възпротивява на продажбата на индулгенции и благодарение на неговото влияние в Цюрих тя е прекратена. Привилегированото положение на католическия клир предизвиква неговото недоволство, но за разлика от Лутер той не приема възможността църквата да е под юрисдикция на светски управник – според него тя трябва да е изградена в съответствие с републикански и демократични принципи. Смята, че свещенството няма благодатен дар, че мисията на свещенослужителите е проповедническа и образователна, а не посредническа. Смята, че с данъците на Римокатолическата църква се злоупотребява и средствата се използват за ненужен разкош. Успява да наложи секуларизиране на имотите на манастирите в района на Цюрих и в тях създава образователни центрове и хосписи. Монашеският живот според него не е предписан от Библията и е ненужен. В проповедите си отделя се обявява против военното наемничество и за политическа неангажираност на швейцарските кантони с други страни.


 

Голямата катедрала в Цюрих, в която е служил У. Цвингли


По негово решение се отменя постите, свързани с религиозния календар. Обявява се против целибата на духовенството. Богослужението в религиозната община, ръководена от Цвингли, бива опростено. От 1524 год. не отслужват меса (за разлика от лутераните). Не се признават светците като посредници в общуването с Бога. Отменено е почитането на икони и на мощи. Всички вярващи получават двата вида причастие – с хляб и вино. Според Цвингли в причастието не се приемат същински плът и кръв Христови, то има по-скоро смисъл на припомняне за жертвата на Христос. Така по същество то губи смисъла си и на Свето тайнство в цвинглианската църква. По инициатива на есенския ландграф Филип Цвингли е поканен в Марбург, за да съгласуват позициите си с Мартин Лутер. Но различни остават именно техните разбирания за евхаристията, Лутер категорично не приема тълкуването на Цвингли.

Цвингли издава “За истинската и фалшивата религия”, съчинение, в което излага своите възгледи за вероучението и култа. Спасението според него е възможно с вяра, спасение ще бъдат не всички, а само немного избрани.

Анабаптистите той смята за еретици и се приобщава към борбата на срещу тях.

Благодарение преди всичко на влиянието на Цвингли тази форма на протестантство се приема в още няколко кантона - в Берн (с решаващото съдействие на сподвижника на Цвингли Хенрих Булингер), в Базел, в Шафхаузен, в Санкт Гален и в Гларус, както и в немски градове (център на тези реформи тук е Констанц). Тя категорично не се приема от кантони, които са горско-планински – Швиц, Ури, Унтервалден, Люцерн и Валис остават верни на Римокатолическата църква. Различията в политиката на градските и горските кантони става причина за гражданска война, Цвингли е мотивиран от идеята да организира стабилна федерация от протестантски кантони и повежда битка срещу католическите. Съюзът на горските кантони е подкрепен от католическа Австрия. Жертва на тази гражданска война става и самият той – убит е в неуспешната за Цюрих битка при Капел.

Делото на Цвингли е продължено от неговия съратник Хенрих Булингер. Той е избран за негов приемник в качеството на свещеник в Цюрихския катедрален храм. Предимно на него се дължи съставянето на Хелветско вероизповедание в две последователни редакции – с второто, от 1566 год. се постига съгласие с калвинистите и се полагат конфесионални основи за обединение на немското и френското реформатство.

*

Понастоящем съществува Цвинглианска обединена църква на Христа. Църквата приема себе си като възродител на немското реформатство и свързва себе си с принципите на У. Цвингли. Основана е от емигрирали в Америка (САЩ) немци и на пуритани от Нова Англия. Представлява част от Обединената църква на Христа, създадена през 1957 год. от евангелистки, реформатски и конгрегационалистки църкви.

 

Храм на Цвинглианската обединена църква на Христа в Ийст Бърлин, Пенсилвания

 


Начало > Религии > Християнство: протестантство > Цвинглианство


Реклама