Шинтоизъм

Шинтоизмът е японска религия, която представлява интегриран комплекс от традиционни вярвания и култови практики. „Шинто“ означава „пътят на духовете“: „то“ е японският превод на китайското „дао (път)“, а „шин“ - на китайското „шън“ (благ дух, дух-покровител) и съответства на японската дума ками. С вярата си в духове шинтоизмът представлява късен и преобразен вариант на анимизъм с разпространени шамански практики. В историята си той се реформира както чрез вътрешни трансформации, така и под влияние на разнопосочните си взаимодействия с будизма и с конфуцианството.Какво е шинтоизмът?

разпространение

В Япония шинтоизмът е обявен за религия с формален статут, равен на този на всички други вероизповедания в страната. Но японците са причастни в преобладаващата си част именно към тази религия поради това, че тя е носител на националната традиция. Приета е доктрина за шинтоизма като коренно свързан с националната идентичност на японците (кокутаи шинто) и в този смисъл той е типична национална религия. Принадлежащите към шинтоизма японци са около 100 млн. Според изследване, проведено в Япония през 1998 г., 44,7% от населението на страната заявяват своята принадлежност към шинтоизма (49,2 % се самоопределят като будисти).Шинто - част 1/4Начало > Религии > Шинтоизъм


Реклама