Джинджа шинто


Храмов шинтоизъм. Почитането на ками е синхронизирано за цялата страна, храмовите общности са интегрирани. Тъй като няма единен религиозен организъм, аналогичен на Църквата в християнството, координирането на религиозната дейност се е осъществявало дълго време на равнището на държавни институции. След Втората световна война, в условията на отделяне на шинтоизма от държавата, храмовата дейност се координира от асоциация на храмовете (джинджа хонтьо).Шинто - част 4/4Храмът Фушими Инари край Киото с хиляда тории (арки)


Начало > Религии > Шинтоизъм > Джинджа шинто


Реклама