Харае

Харае (хараи) са ритуалите по очищение. Те заемат изключително важно място в шинтоисткия култ. Според „Коджики“ Идзанаги извършил хараи след завръщането си от царството на мъртвите. Хараи са ритуали по отстраняване на външната нечистота, на прегрешенията, на болестите, на бедите. Нечистотата може да засяга телесното, душевното и духовното.

Външното очищение включва ритуални умивания на двете ръце, на лицето и на устата. Към него се пристъпва винаги преди всекидневното служение на ками.

 


Предпразнично ритуално умиване

Два пъти годишно, в края на юни и в края на декември, се извършват големи очищения, Охарае, които са съпроводени със специални моления и имат за цел да допринесат за очищението не само на всеки вярващ поотделно, но и на цялата религиозна общност, на цялата нация.Нагоши харае, летен ритуал на очищениеНачало > Религии > Шинтоизъм > Джинджа шинто > Харае


Реклама