Джинджа

Джинджа - това е шинтоисткият храм. В ранния шинтоизъм са обозначавани свещените места, на които слизат ками. Тези места (йорисиро) са ограждани със сламена връв, в която са вплетени хартиени ленти – така сакралното се обгражда от нечистото профанно, обозначава се мястото, където ками идват при вярващите по време на религиозните ритуали и от което после си отиват. Ками могат да слизат и върху дървета, хора, животни, кукли. Постепенно започват градежи на храмове, в които се обособяват места за отделните култови действия.


Храмът Идзумо

Шинтоистките храмове (джинджа, джингу) са непретенциозни по външния си вид, имат проста конструкция, най-често са съградени от дърво, като през 20 години се престрояват. В тях има течаща вода, необходима заради особено важните външни очистителни ритуали преди служението. Оградени са вътрешните светилища, обитавани от самите ками – това са основните павилиони на всеки храм, в тях присъства символиката на съответните ками (неиконични изображения, култови предмети и др.). Освен основен павилион има отделни павилиони за молитви, за дарствени приношения и за кагура.

Често ритуалите се извършват просто на свещени места, означени със статуи, с окачени върху конструкция молитвени записки.

Според приблизителни сведения в страната има около 100 хиляди култови сгради и култови места.Великият храм ИсеНачало > Религии > Шинтоизъм > Джинджа шинто > Джинджа


Реклама