Кагура

Танцово и пантомимно драматизиране на шинтоистки сюжети, по правило от древните хроники. Представлява неразделна част от поклонението на ками. В шинтоистките храмове са отредени специални места (павилиони за кагура) за изпълнението на ритуалните танцово-пантомимни драматизации.

Японският театър но (съществуващ от ХV в.) се развива на базата на шинтоистката кагура.Кагура в храма Сумиоши, ОсакаНачало > Религии > Шинтоизъм > Джинджа шинто > Кагура


Реклама