Кенсен

Жертвени приношения. На ками се принасят в дар ритуални ориз, саке, сол, плодове и др., с които се търси благословението им и се благодари за благотворното им действие върху вярващите. Неотменна част на култа е приношението на клонки от свещеното дърво тамагуши. В края на храмовите служения се извършва възлияние (наорай), при което присъстващите в храма приемат част от тези жертвените храни и отпиват от свещеното саке.  


Свещеник принася саке на ками
Начало > Религии > Шинтоизъм > Джинджа шинто > Кенсен


Реклама