Норито

Моление. Общо название за молитвено служение. След ритуалните очищения в храма се извършват общи моления на съответните ками, като молитвените слова се произнасят от свещенослужителя. За да се получи благословението на ками, тези слова следва да бъдат подбрани и да имат благостно звучене. Шинтоистите вярват в духовната сила на думите, или, по-свободно интерпретирано, в това, че думите създават реалност, която може да е благотворна, но може да е и злотворна в зависимост от характера на самите думи.


Норито и кагураНачало > Религии > Шинтоизъм > Джинджа шинто > Норито


Реклама