Ритуали на прехода

В храмовете шинтоистите се стичат преди всичко във връзка с радостни събития в своя живот. Основният религиозен стремеж на хората - това е стремежът към щастие, към благополучие и дълголетие.

Шинтоистки свещенослужители въвеждат в храмовите общности новородените. Момчетата се занасят в храма на 32-я ден от рождението си, момичетата – на 33-я ден. С ритуала на въведението в храма (хацумиямайри) те биват приобщени към религиозната общност.

Шичи-го-сан е следващият ритуал на прехода. Ежегодно на 15 ноември в храма се отвеждат на този празничен ритуал момчетата на възраст 3 и 5 години и момичетата на възраст 3 и 7 години. Извършват се молитвени и приносителни обреди за здравето и благополучното бъдеще на децата.Ритуалът Шичи-го-сан (седем-пет-три)

Празничен характер има и навършването на пълнолетие. В храмовия празник Сейджин шики, ден на зрелостта, участват навършилите 20-годишна възраст през предходната година.

Сватбените церемонии включват специални моления, младоженците отпиват трикратно от свещено саке, налято от мико (храмовите деви).


Шинтоистка сватбаШинтоистки сватбен ритуал

Смъртта е за японеца неестествена и синоним на пределна нечистота. Ритуали, свързани с очаквания за участта на човека след смъртта, се прерогатива на будистките храмове. Счита се, че още в самото начало, при опитите за синкретизиране на култовете, японците отредили на будите и бодхисатвите като на нови духове отговорността за посмъртната участ на хората.
Начало > Религии > Шинтоизъм > Джинджа шинто > Ритуали на прехода


Реклама