Ками

Ками, обект на почитание в шинтоизма, са духове покровители. Не е възможно разбирането за ками да се асоциира с това за личностно божество. Ками са множество сили, които имат специфични „места“ на присъствие и на действие и създават свой вътрешно съгласуван „свят“. Почитани са като благостни духове покровители, макар че има и ками с негативни и рушителни действия.

Според древна митологема те са осем милиона, вероятно безброй много, обозначавани с това символно число. Приема се, че броят им непрестанно нараства. Има две основни групи ками: небесни и земни. Небесните ками (амицуками) обитават висшата сфера, образно представяна като Висше небе. Земните ками (куницуками) обитават определени земни места. Местата на тяхното присъствие са обозначавани първоначално като сакрални, на тях по-късно се издигат храмове в името на съответните ками. Множество ками се почитат като покровители на родове, на селища, на определени местности, гори, езера и реки и т. н. Сред почитаните ками има духове на хора, както и духове на животни, на риби, на птици.

аматерасу омиками 

Начело на необозримото множество ками е Аматерасу Омиками (Аматерасу - „Небесна свръхсияйна“, Омиками – „Ками на всички ками“). Тази върховна ками шинтоистите почитат като покровителка на Слънцето. Според митологичните представи е родена от лявото око на Идзанаги и изпратила своя внук Ниниги да пази островната Япония. В нейно име е издигнат главният храм в Исе, който става центърът на официалния шинтоизъм и главното място на поклонничество. Макар и почитана като върховна ками, Аматерасу не господства над другите ками, те са пълномощни в своите специфични функции и сфери на действие.

 
В култа освен Аматерасу със значителна популярност се открояват още

Инари, ками на ориза;

Тенджин, небесен ками, покровител на учените; смята се, че това е духът на Сугавара Мичидане, поет и учен към императорския двор от втората половина на IХ в., несправедливо обвинен и изселен;

Хачиман, покровител на воините; приема се, че това е духът на император Оджин;

Бентен, закриляща любовта и майчинството;

Сусаноо, ками на бурите и ветровете, почитан като Тенно (Небесен владика), и др.Шинто - част 3/4

 


Начало > Религии > Шинтоизъм > Ками


Реклама