Кошицу шинто

Императорски шинтоизъм. Изразява се в императорски култ към Аматерасу Омиками. Мотивиран е от представата за божествен произход на императора, който е възприеман като обиталище на божествен дух. Според японците Аматерасу е тази, която е изпратила своя божествен внук Ниниги, за да управлява и да освещава - така се освещава императорското управление. Влияние оказва и конфуцианският възглед за „небесен управник“. Така се появява култът към получилия „небесен мандат“ император.

Преди интронирането си императорът се оттегля временно в специално отредено място, за да се всели в него духът на Аматерасу. Така той вече има правото да извършва служение на вселилата се в него ками, която чрез него покровителства цялата страна. Култовите действия са отначало публични, но постепенно придобиват характер на частно религиозно дело на императора. През 1945 г. император Хирохито преустановява императорския култ.Великият храм Исе, посветен на Аматерасу


Шинтоистки храмове от епохата МейджиНачало > Религии > Шинтоизъм > Кошицу шинто


Реклама