Мацури

Религиозните празници мацури представляват празници на благодарността за всичко и освещаването на всичко, което прави живота на хората щастлив. Мацури се превръщат в тържествени спектакли с шествия на шинтоистите, облечени в специални традиционни костюми и носещи фенери. Мъжете носят на раменете си паланкини с подвижни храмове (микоши) и съответните символи (шинко) на ками. Жените обикновено приготвят като ритуални приношения ориз и саке. Призовават се и духовете на покойниците, за да участват в празника (шинтоистите нямат в собствен смисъл култ към предците и доколкото понякога има такива нюанси в култа, то това се дължи на конфуциански влияния).


Мацури в Киото

Централен празник е Шогацу (Нова година), настъпваща на 1 януари. Празнува се в продължение на една седмица и се предшества от основно почистване на дома и подготовка на хората за ново начало под благотворните сили на ками. Малката Нова година (15 януари) се посреща със запалени огньове, с които се призовават ками.


Мацури в Киото


Първият ден на пролетта (сецубун, 4 февруари) се отбелязва в семейството, като в навечерието на празника от прозорците се хвърлят печени соеви зърна и с викове се прогонват демоните (они) и се призовава милостта на ками. Празникът на куклите (хина, 3 март) е празник на момичетата – те нареждат кукли, които да отнесат греховете на хората. На 5 май се чества празник на момчетата (танго но секу).


Хина мацури в храма Шимогамо в Киото

Център на празника на небесния дух Тенджин (отбелязван на 25 юли) е посветеният на него храм в Осака; плаваща процесия по река Доджила е предвождана от микоши на Тенджин.Отредени са дни на почит към ками на оризищата Таноками, към ками на водите Суиджин, на мъртвите (бон) и др.

 


Начало > Религии > Шинтоизъм > Мацури


Реклама