Гурдвара

Гурдвара, или букв. "двери на Гуру", е сикхският храм.

В началото богослужебни места са били отделни помещения в различни сгради. Първоначалното название на мястото на служение е дхарамсала, постепенно се утвърждава названието гурдвара (двери на Гуру). В най-строг смисъл на думата в сикхизма понастоящем гурдвара се нарича мястото, където е поставена книгата Гуру Грантх Сахиб. В по-широк смисъл е мястото на богослужение, но по същество гурдвара са изобщо религиозни центрове, където се съсредоточават и други дейности на религиозните общини, напр. лангар (съвместната трапеза), центрове за обучение, хосписи – за тях са предназначени специални помещения. Гурдвара се обозначават с триъгълни флагове (в шафранов цвят или тъмносини).Златният храм в Амритсар


Гурдвара - интериор


Акал ТахтНачало > Религии > Сикхизъм > Гурдвара


Реклама