Халса

Букв. “чисти”. Религиозната община на сикхите, установена от десетия гуру Тег Бахадур. Първите стъпки към военизиране на общината са направени от гуру Хар Говинд през 1606 г. След известен период на мирно съществуване по времето на моголското управление император Аурангзеб, ревностен суннит, започва преследване на индуистисти, шиити и сикхи Тогава Тег Бахадур приема мъченическа смърт заедно с две хиляди свои сподвижници. Това става причина десетият гуру Говинд Сингх окончателно да конституира (през 1699 г. в гр. Анапур) общината като военизирана религиозна структура - халса.

Сикхите полагат клетва за вярност и защита с оръжие на правата на халсата. Встъпващите в халсата, а в нея вече се приобщават всички способни да носят оръжие, прибавят към името си религиозното прозвище "сингх" (лъв). Жените приемат религиозното прозвище „каур” (принцеса). Те приемат нормите на религиозен живот, предписани от рахит (дисциплинарните правила). Жените имат пълноправно участие в религиозния живот.

След основаването й халсата става опората на пътя към Бога, носителят на традицията. Встъпващите в халсата приемат нейните дисциплинарни правила (рахит) и основните й нравствени принципи: вярност, братство, служение. На членовете на халсата е забранено да употребяват алкохол, тютюн, наркотизиращи вещества. Те следва да се въздържат от кражби, прелюбодействие, от хазартни игри. Разработват се специални правила на бойно изкуство (гатка) с цел да се защитава успешно халсата при необходимост.

 


В рамките на халсата има диференциация. Нейни пълни членове, амрит-дхари, са приелите амрит (инициация) и спазващи всички нейни правила (рахит). Кеш-дхари са онези, които не са приели обета за военно служение, но носят дълги коси като външен знак за принадлежност към халсата.

 


От ортодоксалния сикхизъм, съществуващ чрез традиционната община, халсата, се обособяват няколко сектантски общности: Удаса (основана през ХV в. от един от синовете на гуру Нанак, Шри Чанд), Ниранкари (основана в началото на ХIХ в. от Даял Сингх в Ранджит Сингх), Намдхари (основана през първата половина на ХIХ в. като реформистка), Бандаи, Бхасаурия.Начало > Религии > Сикхизъм > Халса


Реклама