Принципи на култа

Религиозната дейност на сикхите е обоснована от възгледите за два аспекта на пътя към Бога: нам симран (припомнянето на Божието име) и сева. Сева е служение в най-широк смисъл – служение на Бога и на другите в името на Бога. Като форми на сева се приемат и дейности по подготвянето на лангар, поддържането на храмовете и др.

Правилната религиозна практика е основана на три опори или „стълба“:

  1. Наам джапо. Включва симран като припомняне на Божието име. Според гуру Нанак припомнянето на Божието име води до истинско знание, помага на човека да се освободи от страха от смъртта, да постигне очищение на ума, за да може в него да проникне нектарът на това Име. Възможно е то да се припомня чрез многократно произнасяне, върху него да се медитира, да се отправят молитви към Бога. Начинът, по който вярващият осъществява нам симран, може да варира в зависимост настроеността на самия човек или от обстоятелствата на богослужението. Разработват се специфични медитативни техники, отнасящи се до симран. Специално място има произнасянето на великата мантра („Има само един Бог. Неговото име е Истина. Той е творецът. Той не изпитва страх. Той не изпитва омраза. Той е вечен и няма форма. Той е по-високо от смъртта, Той е Пресветлият. Той може да бъде познат чрез благодатта на Гуру“).
  2. Кират карни. Предполага човек да живее честно и достойно, да организира живота си като истинно служение на Бога, да влага своите способности и усилия за подобряване на живота на другите.
  3. Ванд кай шако. Изисква членът на халсата да споделя с другите плодовете от своя труд – да подпомага нуждаещите се, да организира лангар, да осъществява благотворителност.Наам симранЛангар след нам симран

Сикхите нямат специален ден, отреден за всецяло отдаване на Бога в симран и молитви, тъй като според тях никой ден не е по-свят от друг.В молитвената практика специално място заема “ардас” (прошение), заключителна молитва, която започва с призоваване на десетия гуру, възвеличава Пътя (Пантх) и делата на следващите го и завършва с конкретни просителни слова. Богослужението включва изпълнение на специална ритуална музика (киртан).КиртанСеваНачало > Религии > Сикхизъм > Принципи на култа


Реклама