Принципи на учението

Сикхизмът е последователен в монотеистичната си ориентация, която става явна още от химните на гуру Нанак, станали част от Ади Грантх. Бог е, както е казано в тези химни, отвъд всяка форма (ниранкар), вечен и реално съществуващ. Той не е нито баща, нито майка, нито син, нито брат. Той е творец на всичко, творението е негова Божествена игра и всичко е сътворено е различни цветове. Той поддържа живота на всичко, вижда и благославя всичко.

Не е допустимо да се мислят въплъщения на Бога от рода на аватарите на Вишну в индуизма, защото така Той би се оказал въвлечен в колелото на преселенията на душите (самсара). Невидим, нероден, безначален и непостижим, Той е недосегаем за преражданията.

Към човека Бог е обърнат с множество свои имена и така е възможно общуването с него. Гуру Нанак изповядва Бог, Който може да бъде наричан Ек Онкар (Единственият), Акал Пуракх, Вахегуру, Аллах, Харе, Рама, Сахиб, но преди всички тях е Неговото истинско име (Сатнам). Оставайки свръхименуем, Бог е неделимо в своето свято Име и поради това най-важно за отдадения на Него човек е да си припомня това Име. Акал Пуракх (Вечният Един) е името, с което най-често сикхите по времето на гуру Нанак именуват Бога. През ХVІІІ в. вярващият, посвещаващ се на Акал Пурах, получава титлата акали. Сред съвременните сикхи най-популярно е обръщането към Бога с името Вахегуру (Чудесни Боже Учителю).

Поради убедеността във вътрешната връзка на човека с Бога чрез припомнянето на името гуру Нанак не приема редица от религиозните представи на индуистите. Недопустимо е, смята гуру Нанак, да се изпада в идолопоклонничество, да се обожествяват храмове и предмети на култа. Пандитите, т. е. вещите в познаването на индуистката култура от ведически времена, са заети според него предимно с това да изучават Пураните, а санясините са твърде егоцентрични. Пъстрите прояви на индуистката религиозност губят смисъла си, понеже единствената опора на човека в неговия религиозен стремеж следва да бъде припомнянето на Божието Име.

Тъй като монотеистичната ориентация на сикхите се съчетава със специфичните за индуизма възгледи за кръговрат на съществата (самсара), смисълът на религиозните усилия е в това човек да се освободи от този кръговрат на реинкарнации и да достигне освобождение. Човек има безсмъртна душа (атма), което му дава възможността да достигне освобождение (мукти).

 Преходът от живот към живот е проява във видими форми на единството на човешкия живот. А преходът от живот към смърт в колелото на самсара има своето подобие в прехода от будност към сън - ето защо преди сън сикхът произнася молитва с погребален характер (Сохила Мохала).

Според принципи на сикхското учение човек е обладан от пет основни порока: похот (кам), гняв (кродх), алчност (лобх), привързаност към света (мох), егоизъм (аханкар). Има пет „оръжия“, с които тези пороци могат да бъдат преодоляни, или, иначе казано, пет основни добродетели: смирение (нимрата), състрадание (дая), истина (сат), удовлетворение (сантокх), любов (пиар).

Пътят, който води до окончателно преодоляване на пороците и до освобождаване от реинкарнациите, се утвърждава като двуаспектен: симран (нам симран, припомняне на Божието име) и сева (служение).

Сикхите отричат основанията на кастовото деление и това намира най-ярък израз в традицията да се организират лангари, общи трапези на равните пред Бога. Но спазват някои вкоренени сред индийците традиции на междукастови отношения, по-специално особено отнасящите се до сключването на дхармични (религиозно легитимни) бракове. Гуру принадлежат по правило към кастата на кшатриите, от която произхожда и самият гуру Нанак.

Религията остава в основата си оптимистична, не приема основанията на аскетичните практики, характерни както индуистите, за джайнистите и за будистите в Индия. Тя проповядва активност на човека в света, освещава семейството, изисква дейно присъствие в социалния живот.

Историческите катаклизми, с които е свързана историята на сикхската община, постепенно довеждат до това в религиозното съзнание да се утвърди представа за мъченичество за вярата (мартирология).


 


Начало > Религии > Сикхизъм > Принципи на учението


Реклама