Ритуали на прехода

амрит санскар

Инициационен ритуал, който ознаменува встъпването в халсата. Установен е от десетия гуру, Говинд Сингх. Посвещаваните в гурдвара неофити пият от една и съща свещена вода, амрит, биват поръсвани с нея и приемат строгото спазване на рахит. По време на ритуала мъже и жени са заедно. След посвещаването се приема ритуален сладък хляб (кара паршад).

 

Амрит


ананд карадж

Сватбен ритуал. Названието му означава „блажено събитие“. Извършва се в гурдвара, т. е. в присъствието на Гуру Грантх Сахиб. Семейството представлява особена ценност в живота на общината.
Ананд карадж - сватбен ритуал 

наам каран

Именуване на новороденото. Ритуалът се извършва в гурдвара.


Именуване

антам санскар

Погребален ритуал (букв. „завършителен ритуал“). Смъртта се възприема като естествена така както е естествен преходът от будност към сън.

 


Начало > Религии > Сикхизъм > Ритуали на прехода


Реклама