Религия на инките

Инките се заселват през 900 год. в долината Куско в земите на днешно Перу, дошли от езерото Титикака. Предвождани са от имащите божествен произход според митологичните представи Манко Капак, първият Инка, и неговата сестра Мама Окльо. Тук основават град Куско (пъп; сърце), който става столица на тяхната империя. Манко Капак е първият Инка, „син на Инти“, вожд с божествен произход. По принцип индианците кечуа наричат Инка своя вожд, но испанските конкистадори наричат така всички коренни жители на империята; самоназванието им е вероятно капак-куна, т. е. велики, прославени.

В периода 1100-1500 год. се създава и достига своя разцвет империята на инките, времето от 1300 до 1500 год. се обозначава като неин класически период, в който културата й достига своя апогей. През 1466 год. присъединяват държавата Чимор и интегрират нейната култура.

Империята си инките наричат Тауантинсую. На кечуа, говорения от тях език, това означава „четири обединени области“. Четирите области – Кунтинсую, Колясую, Антисую и Чинчасую са разположени кръстообразно около центъра – град Куско.

 Куско

Историята и културата на индианците кечуа е облечена в множество митологеми, освещаващи произхода им и особеното им място в духовната история на човечеството. В цивилизационно отношение те достигат най-високо развитие от познатите култури на Южна Америка. Респект внушават постиженията им в архитектурата, астрономическите им знания, организацията на обществения им живот, постиженията им в ювелирното изкуство, в музиката. Имат протописменост – възловото писмо кипу. Известния и със своя етически принцип: „не кради, не лъжи, не мързелувай“ („ама суа, ама люля, ама челя“).Инките - част 1

Синовете на дванадесетият Инка Уайно Капак – Уаскара и Атауалпа – влизат във война помежду си. Победилият Атауалпа, установил държавата си в Кито (столицата на днешен Еквадор) е провъзгласен за император. Уайна Капак си припомня древно пророчество, според което след като изтече срока на управление на дванадесет Инка, империята ще рухне. А Атауалпа прави фатална грешка, приемайки конкистадора Франсиско Писаро с малобройната му войска за завръщащия се на земята Виракоча. Макар и покорил се и приел християнско кръщение, Атауалпа е обезглавен, а 1535 год. обозначава края на великата империя на инките. За облика на културата им се съди предимно по тяхното последно укрепено селище, Мачу Пикчу, намиращо се високо в Андите. Културни паметници са унищожени и разграбени от колонизаторите.

В днешно Перу индианците кечуа пазят свои религиозни и изобщо културни традиции, тези традиции са неотменна част от фолклорната култура на страната.Инките - част 2


Начало > Религии > Южноамерикански религии > Религия на инките


Реклама