Ахура Мазда

Ахура Мазда (Хорамазд, Ормазд) означава Мъдър Бог. Ахура съответства на санскритското асура с по-буквално значение скрито, недадено в непосредствено видим облик божество. За разлика от индийците от ведическия период ираноарийците влагат в разбирането за Ахура положителен смисъл. Мазда означава мъдър и се разбира като самата Мъдрост и в този смисъл зороастризмът е поклонение на Мъдростта в нейния върховен личностен израз.

Ахура Мазда се почита като единственият вечно, действително съществуващ и творящ Бог. Единствено той е всезнаещ и премъдър; абсолютен в чистотата си, прелъчезарно сияещ и излъчващ благодат; благ в мислите си, в словата си и в делата си. Единствено той е несъздаден и вечен. От него произлизат шестте Амеша Спенти, с чиято помощ твори благодарение на творческата си ипостас Спента Майню. Очевидно според теологията Ахура Мазда е по-високо от своя икономиен аспект, т. е. от аспекта, в който се разкрива чрез творческата си ипостас. Избрал между две възможности за света, т. е. да е съществуващ или несъществуващ, той е сътворил всичко чрез Воху Мана (Блага мисъл) като чрез Логос за живот и битие. Той е отецът на правдата (аша) (Ясна, Гати 44: 3) и праведния човек и на него принадлежи всичко благо. При все че според теологичните възгледи той не може да има автентично изображение, в религиозното изкуство като негови символи се възприемат изображения в крилат кръг.

спента майню

Спента Майню, или Свят дух е неотделима от Ахура Мазда негова творческа ипостас, благодарение на която той осъществява творението чрез блага мисъл, от своята блага мисъл (което може да се интерпретира и като творение “от нищо”). Чрез Спента Майню Ахура Мазда се разкрива като единственият Творец и творението Му е създадено като битие и за вечно битие. Апостат на Ахура Мазда в тази му ипостас е Ангра Майню.

 


Начало > Религии > Зороастризъм > Ахура Мазда


Реклама