Амеша Спенти

Амеша Спенти (Амахраспанти) означава “Безсмъртни Свети”. Амеша е авестийското съответствие на санскритското амрта или амрита – безсмъртен; Спента означава и “който благотвори”, “в когото расте, възраства”). Те са благи духовни същества, създадени или излъчени всяко пряко от Ахура Мазда, нямат съществуване независимо от него и са разбирани като негови атрибути, съвършенства. Функцията им е да му съдействат при творението, както и да пазят на сътвореното в неговите първосъздадени родове. Амеша Спентите са шест:

  • Воху Мана (Блага Мисъл), Логос, т. е. Словото на Ахура Мазда, което истинно съвпада със смисъла си, изразява съзидателното добро - с него е сътворено всичко, чрез него е дадено Откровението, а според митологични версии той създава и пази първосътворения бик;
  • Аша-Вахища (Най-добрата Правда), т. е. Истината и Справедливостта, универсалният ред - с него е създаден огънят и живее във всеки огън, покровителства всеки огън;
  • Хшатра Вайрия (Желана Власт), олицетворяващ царството на волята на благия Бог - с него е създадена “металната” небесна твърд, която е като щит върху земята и живее във всичко метално;
  • Спента Арамаити ("Свято Благочестие"), покровителка на Земята, на майчинството и на всяко плодородие;
  • Хаурватат (Съвършенство, Цялост), съдейства в създаването на водата и я покровителства;
  • Амертат (Безсмъртие), съдейства за създаването на растението и е неговият покровител.

Амеша Спентите са единни в мисълта си, в словото си и в деянието си и всичко сътворено от Ахура Мазда с тяхна помощ е битие и живот. Тези съвършенства на Ахура Мазда стават съвършенства и на човека, достигнал праведност (ашаван).

 


Начало > Религии > Зороастризъм > Амеша Спенти


Реклама