Анджоман

Религиозната община на поклонниците на Ахура Мазда и последователите на Заратустра. Представлява обединение на приемащите принципите на религията и ги води към спасение; единството на вярващите е необходимо за спасението. \ Анджоманът е предобраз на единството на всички в мислите им, словата им и деянията им в есхатологичното царство на Ахура Мазда.

Централният зороастрийски храм в гр. Язд, ИранЧак Чак, храмът край Язд, главен поклоннически център на зороастрийците


Начало > Религии > Зороастризъм > Анджоман


Реклама