Аша

 

Аша (авест.; Арта) е правда, т. е. истина и справедливост, установена е от Ахура Мазда чрез Аша Вахища (“Най-добрата Правда”). Тази висша истина и справедливост е символизирана от огъня – от огнените слънчеви лъчи до свещения огън в храма и във всеки дом.

На аша противостои друдж (друг). В духовната сфера на човека аша се осъществява като праведност (противоположност на която е не-ашовското, друджовско т. е. неистинното и несправедливото), а в света – като закономерност и ред (чиято противоположност е не-ашовското като хаотично). Лингвистични изследвания асоциират аша с древноиндийското рта (рита), чиято противоположност е анрита.

Чак Чак, храмовата зала на свещения огън


Начало > Религии > Зороастризъм > Аша


Реклама