Даена

Религия; вяра; съвест. Воху даена, или бехдин, се разбира като блага религия, установена като почитание на Ахура Мазда. Човек има свободната воля да избира, следователно способността да различава истинната религия от неистинните вери и почитания (от почитането на Ангра Майню, на даевите и от признаването на всичко друджово, противостоящо на установената от Ахура Мазда аша). Религията на Ахура Мазда, на последователите на Заратустра е обявена в Изповеданието на вярата за най-добрата и най-светлата от всички съществуващи и бъдещи религии (Ясна 12: 9).Зороастрийската религия, пътуване в Язд

Според митологичните представи даена се появява на Моста Чинват като пресветла красива девойка и отвежда в рая душата на оногова, в чийто живот са преобладавали добрите мисли, добрите слова и добрите деяния и там душата обитава Дома на песнопенията (рая), възсъединена със своя безсмъртен дух (фраваши) в очакване на възкресението и последното блаженство. Даена се тълкува и като собствената съвест на вярващия. Но праведната, т. е. истинната и справедливата даена има и свой митологичен антипод в лицето на мрачна и грозна блудница, появяваща се на моста Чинват, за да отведе Дома на заблудата (ада) душите на онези, в чийто живот са преобладавали лошите мисли, слова и деяния.


Храмът в древния Персеполис


Зороастрийците в Иран


Зороастрийците в Индия


Начало > Религии > Зороастризъм > Даена


Реклама