Дахма

Погребална кула, наричана още кула на мълчанието. Думата произлиза от индоевропейския корен “дхмбх”, от който е производен глаголът погребвам. \ Първоначално така се наричат погребални ниши, разположени под подовете на необитаеми жилища. По-късно се издигат кули като съоръжения, които са извън населените места. Тъй като според зороастрийците смъртта е най-голямото зло, стихиите огън, земя, вода и въздух, които са първоелементи на създадения от Ахура Мазда свят, трябва да бъдат пазени от съприкосновение с мъртвите тела. Поради това тези кули се градят над равнището на земята, встрани от тях се отвеждат естествените течащи води; абсолютно недопустимо е изгаряне на тялото.

Кула на мълчанието на хълм край Язд


Начало > Религии > Зороастризъм > Дахма


Реклама