Свещеният огън

Атар (адар, адур) е свещеният огън, създаден от Ахура Мазда чрез висшата Правда (Аша Вахища) и покровителстван от нея. Той придобива особено място в зороастрийския култ, често зороастризмът е наричан религия на огнепоклонниците. Те, разбира се, не се покланят на самия огън, за тях той е символ на божественото присъствие.

Най-яркият огън се излъчва от лъчезарния Ахура Мазда като хварно. Зрим символ на този огън са слънчевите лъчи. Огънят е посредник между божествено и човешко и изгаря онова, което е несродно с него, т. е. не-ашовото, неправедното, нечистото.

При Ахеменидите свещеният огън е на специална поставка, а по-късно при утвърждаване на храмовото богослужение място на огъня е светая светих на храма и до него имат право да се приближават само специални служители на огъня, които поддържат строга ритуална чистота и пазят огъня от собственото си дихание с помощта на бяла маска на устата и носа (падам). От времето на Ахеменидите са известни голям огън, Атахши Варахрам (Аташ Бахрам) – Победен огън, който символизира победната битка със злото, има съборен характер и се поддържа чрез възпламеняване от множество свещени огньове, и малък огън, Атахши Адуран (Аташ Адуран) – “Огън на огньовете”, който се възпламенява от огньовете на домашните огнища. Дървата, с които се поддържа огъня, се подлагат на ритуални очиствания. Свещен е непрекъснато горящият храмов огън, но и всеки огън, включително и огънят в домашното огнище, ето защо всеки огън следва да се пази от оскверняване.

Преданието говори за мистериозни и вече популярни по времето на Сасанидите три свещени огъня, които имат особено значение за вярващите – Адур Бурзан Михр, Адур Фарнбаг и Адур Гушнасп. Първият е помогнал на кави Вищаспа и на всички кавийски властители да приемат зороастризма като истинна религия и е бил възпламенен на Нишапурската планина до Хорасан. Трите огъня са възпламенени според легендите, за да пазят създадения свят, и първоначално са били подвижни, не са имали строго установено място.Зороастрийски ритуал "Встъпване в Божественото присъствие"


Начало > Религии > Зороастризъм > Свещеният огън


Реклама