Символ на вярата

 

С „фраваране“ (“признавам, избирам, обявявам”) започва символът на вярата на зороастриеца. Този клетвен символ се произнася при встъпването в религиозната общност и във всекидневното богослужение. Съдържа се в книгата Ясна (гл. 12) на Авеста.

Фраваране

1. Проклинам девите. Признавам себе си за поклонник на Мазда, зороастриец, враг на девите, последовател на Ахура. Покланям се на Амеша Спентите, моля се на Амеша Спентите. На добрия, изпълнен с благо Ахура Мазда приписвам всичко добро, и всичко най-добро - нему, носителя на Арта, сияйния, преизпълнения с благодат; негово творение са и добитъкът, и Арта, и светлината, с чиито лъчи е изпълнена обителта на блажените.

2. Избирам за себе си святата, добра Арамаити; нека тя бъде моя. Отричам се от похищаването и заграбването на добитък, от причиняването на вреда и от разоряването на маздаяснийските селения.

3. Осигурявам свободно движение и свободен живот на онези стопани, които отглеждат добитъка на тази земя. С поклон пред Арта и с приношения давам обет: от днес няма заради своето тяло и живот да причинявам вреда и разорение на маздаяснийските селения.

4. Отричам се от общуването с мерзките, вредоносни, не-артовски, злокознени деви, най-лъжливите, най-зловонните, най-вредните за всички същества, отричам се от девите и от техните съдружници, от магьосниците и техните съдружници, от онези, които извършват насилие над живите същества. Отричам се в думите си, в мислите си, в знаменията. Отричам се от всичко демонично, от лъжата, от демона на лъжата.

5. Именно така, както Ахура Мазда учеше Заратустра при всички беседи, при техните срещи, на които Мазда и Заратустра говориха помежду си.

6. Именно така, както Заратустра се отричаше от съдружието с девите при всички беседи, при всички срещи, на които Мазда и Заратустра говориха помежду си - така и аз, поклонникът на Мазда, зороастриецът, се отричам от съдружието с девите, както се отрече праведният Заратустра.

7. В съответствие с избора (между двата свята), който направиха водите, растението, добитъкът-благодетел, който направи Ахура Мазда, когато създаде добитъка и праведния човек; който направиха Заратустра, кави Вищаспа... следвайки този избор, аз съм маздаясниец.

8. Изповядвам себе си като поклонник на Мазда, зороастриец с истинска клетва и изповедание. С клетва се задължавам да мисля с добра мисъл, с клетва се задължавам да говоря добро слово, с клетва се задължавам да върша добро деяние.

9. С клетва се задължавам да бъда верен на маздаяснийската вяра, (която учи) да се прекратят военните набези, използването на оръжие, да се сключват бракове между свои; на артовската (вяра), която е най-великата, най-добрата и най-светлата от всички съществуващи и бъдещи (вери), която е Ахурова, Заратустрова. Признавам, че на Ахура Мазда (принадлежи) всяко добро. Такава е клетвата на маздаяснийската вяра.


Начало > Религии > Зороастризъм > Символ на вярата


Реклама