Учение за трите ери

 

Свещеното време според зороастрийските представи представлява последователно осъществяване на три периода, или три ери: ера на творението (на пахлави Бундахишн, т.е. сътворение на основата), ера на смесването (на пахлави Хумезишн) и ера на разделението (на пахлави Визаришн).

Ера на творението

В ерата на творението Ахура Мазда осъществява на два етапа: идеално творение или творение в Божията мисъл (на пахлави меног) и проявяване на творението във видима и осезаема, телесна форма (на пахлави гетиг). Според някои сравнително късни митологични представи всяка от трите ери продължава три хиляди свещени години. В ерата на творението, както разказват митологични текстове, Ангра Майню остава в унес след примордиалната битка, в която е победен от Ахура Мазда. На първия етап творението е все още несъвършено. На втория етап сътвореното придобива цялост и е добро. Но в телесния си облик то става и достъпно за действието на злото. Митологията говори за един първочовек андрогин Гайомаретан, един първобик, един първоогън, една небесна твърд, една първоначална земя, вода и растение.

Ера на смесването

В ерата на смесването, в която протича историчния живот на човека, Ангра Майню руши създаденото от Ахура Мазда и противостои на неговите поклонници, затова времето на смесването е богопромислено като време на историчен живот на човека. Тази ера също продължава в рамките на крайно (финитно) време и е разделена на две. Първият й период трае 3000 свещени години до рождението и краят му е ознаменуван с рождението на Заратустра. Вторият й период, продължаващ също 3000 свещени години е предназначен за утвърждаване на истинната маздаяснийска религия, в него човек може да избере да служи на благото, да съдейства на Ахура Мазда и достойните за почитание ахури, да противостои на злото, като преди всичко участва пряко в богослужението (ясна), но и подрежда целия си живот в съответствие с добрата мисъл, доброто слово и доброто деяние, вложени от Ахура Мазда и Амеша Спентите при творението.

Ера на разделението

Ерата на Разделението настъпва след възкресение в тяло на всички и Последен съд, пред който човек е отговорен не само за своите мисли, слова и деяния, но и за участта на всички и на целия свят; този Съд окончателно разделя доброто от злото във всичките му форми и Ангра Майню, неговите даеви и друджи, както и всяко зло са унищожени. Настъпването на последната ера е в миг на чудодейство (фрашокерети, пахл. фрашегирд, фрашкард), на цялостно преображение. След него се установява блаженото вечно царство на Ахура Мазда.


Начало > Религии > Зороастризъм > Учение за трите ери


Реклама