Ясна

 

Богослужение, литургия (думата произлиза от корен "яз" – принасям жертва, покланям се).

Зороастризмът е първата религия, в която установява литургично служение. Ясна представлява съвкупността от литургични действия, централна сред които е молитвата като жертва на жертвите (зороастризмът прекратява принасяните и в древна Персия кръвни жертви). Включват се още строго регламентирани ритуални очищения. Характерът и редът на литургичното служение претърпяват изменения в историята на зороастризма. Специално място в литургията заема службата на всички глави, на всички благи същества (виспе ратаво).
Начало > Религии > Зороастризъм > Ясна


Реклама