У-уей

У-уей означава недействие (действие чрез недействие, дейно недействие). Това е съвършеното действие на мъдреца-мистик, което не се осъществява външно - най-интензивното, съзерцателно-умиротворяващо действие. Съвършеномъдрият човек прекратява външните си действия, за да остави Дао да се прояви в него и чрез него. Така той става лоно, чрез което Дао се осъществява в самоестествена спонтанност (дзъ жан), или, иначе казано, според самосъщността си, според собствената си природа. Първообразецът на у-уей е неосезаемото всепроникване на Дао (“Дао Дъ дзин“, 43). У-уей е свидетелство, че мъдрецът, който има мисията да се грижи за света, да внася в него умиротвореност, остава вече отстранен от света, неподвластен на него. Той самият се възвръща към изначалната първозданост, към простотата на „неущърбното” битие, и тази първоздана простота се обозначава с "да куай" - велик сгъстък.

У Джуан-дзъ постигналият истинното различие, т. е различието на Дао от не-Дао, става лоно на Поднебесната, и той е съвършеномъдрият, или безсмъртният (шън жън), който вече действа, недействайки (уей у-уей).

В периодите на активиране на даоизма в политическия живот на Китай популярност придобива представата за идеално управление чрез у-уей, както е управлявал, умиротворявайки противоположностите, полумитологичният Хуан-ди.

 


Начало > Религии > Даоизъм > Философски даоизъм > У-уей


Реклама